Seura tiedottaa

 

 

9.9.2013

 

Kannuksen riistanhoitoyhdistyksen pienpetokilpailu 2013-2014

 

Kilpailuaika 1.8.2013 –31.5.2014

 

Saaliseläimet: Kettu, Supi, Näätä, Minkki ja Varis.

 

Vähintään 5 pienpetoa (10 varista lasketaan yhdeksi) saaneet voivat osallistua arvontaan jossa: Pääpalkintona 1kpl pienoiskivääri paketti sekä 4 kpl 50 € lahjakortteja HH-sport Kokkolan myymälään. Lisäksi kaikki 5 pienpetoa pyytäneet saavat tuotepalkinnon.

 

Saalistiedot 15.6.2014 mennessä Reijo Karppiselle mielellään sähköpostina.   kannus@rhy.riista.fi

 

Ps. Muistathan noudattaa metsästys aikoja ja lakeja.

 

 

31.7.2013

 

Yliviirteen Metsästysseuran kesäkokous pidettiin Mäntylässä 31.7.2013. Läsnä oli 22 seuran jäsentä.

 

Ennen kokousta seuran puheenjohtaja selvitti nylkyvajan rakennustilannetta. Samoin hän luovutti arkistoon Roikolan koulun kiitosdokumentin.

 

Seuran aktiivijäsenelle Toivo Kortetmaalle 80-v luovutettiin seuran muistopuukko.

 

Kokouksen puheenjohtajana toimi Seppo Kungas ja sihteerinä Sakari Aho. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Seppo Äijälä ja Keijo Miettinen.

 

Rajoituksia ja ohjeita metsästyskaudelle 1.8.2013-31.7.2013.

 

Riistan rauhoitusalueiksi päätettiin:

 • Rekilän Susikorven alue pienriistan metsästykseltä

 • Metsäkauriin pyynniltä Kärpänräme/Vaenmaan alueet. Rajat: Luomalan metsäautotie-Vaenmaanoja-Rautatie-Rekilätie-Kajaanitie-Kungas/Väliviirretie.

 • Metsähallituksen alueilla aavat puuttomat neva-alueet kiellettiin linnustukselta.

   

  Metsäkauriin rauhoitusalue Kärpänräme-Vaenmaa alueella (klikkaa kuvaa isommaksi). Pienriistan rauhoitusalue Rekilän Susikorvessa (klikkaa kuvaa isommaksi).

Päätettiin lyhentää metsästysaikoja:

 • Metsälinnulla metsästys päättyy 15.10 ja kauriilla 30.11.2013.

 • Päätettiin rauhoittaa kokonaan koppelo, metso, riekko, peltopyy ja fasaani.

 • Joulurauha annetaan metsän eläimille ajalla 23 - 25.12.

Saaliskiintiöt:

 • Kauden saaliskiintiöksi metsästäjää kohden päätettiin 1 metsäkauris, 3 teertä ja 3 metsäpyytä. Jänikselle ei asetettu rajoitusta.

Tapporaha:

 • Päätettiin jatkaa tapporahan maksamista, minkki, supi ja kettu 5 euroa, sekä näätä 10 euroa.

Hirvieläinten pyynti:

 • Yleinen kokous valtuutti hirvikokouksen valitsemaan hirvenpyynnin johtajat.

 • Hirven kaatolupia tulevalla pyyntikaudella seuralla on 11 aikuisen sekä 11 vasan lupaa. Lisäksi veteraanihirvi.

 • Kaurispyynti pidetään vapaana, kiintiönä 1 kauris seuran jäsentä kohti. Lisäksi yhteispyynnillä pyydetyt kauriit. Uroksen kesäpyynti on kielletty 16.5-15-6 aikana.

 • Kaurisvastaavana jatkaa Markku Roikola.

Yhteislupapyynti:

 • Yliviirteen metsästysseura osallistuu riistanhoitoyhdistyksen yhteislupa pienpetopyyntiin seuraavan pyyntikauden aikana.

 • Seura lähtee myös mukaan 4 kunnan alueella tapahtuvaan karhun yhteislupapyyntiin, sekä kolari- ja häirikkökarkujen pyyntiin. Aluejohtajana seurasta jatkaa Pauli Äijälä.

 • Päätettiin jatkaa seuran maiden luovutusta Keski-Pohjanmaan kennelpiirille, karhua haukkuvien koirien koulutukseen.

Päätettiin toimintasuunnitelmasta:

 • Seuran harjoitusammunnat pidetään hirviradalla torstaisin Eräveikkojen kanssa. Pienoishirviradalla harjoitukset keskiviikkoisin (seura maksaa ampujalle 20 euroon saakka ampumasarjamaksun).

 • Jokaisen hirviseurueeseen osallistujan on käytävä ampumassa isolla hirviradalla niin monta sarjaa, että 200 pistettä tulee täyteen. Ammutaan 4 seisovaan ja 6 liikkuvaan tauluun

 • Hirvikoeammunnat järjestetään 10.8.2013, klo 12.00

 • Hirvikokous pidetään seuran kämpällä su 8.9.2013, klo 19.00.

 • Järjestetään lintu tuomarikoulutus 3.8.2013

 • Järjestetään lintukoe 8.9 ja hirvikokeet 11.10 ja 11.12. Hirvikokeisiin otetaan 12 koiraa.

 • Maastovaraukset lintukokeeseen 8.9, sekä hirvi ja lintu PM- kokeisiin 21- 22.9, myöskin linnunhaukun lohkovalintakokeeseen 5-6.10. ja 7.12 Kannuksen kansainväliseen hirvihaukun kokeeseen.

Muita asioita:

 • Rakennus, talkoo yms asiat.

 

 


3.2.2013

 

Yliviirteen Metsästysseuran vuosikokous pidettiin Mäntylässä 3.2.2013. Läsnä oli 30 seuran jäsentä.

 

Kokouksen puheenjohtajana toimi Lauri Perttula ja sihteerinä Sakari Aho. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sulo Manninen ja Jaakko Huuki.

 

Seuran puheenjohtajaksi valittiin Seppo Kungas. Johtokunnan jäseniksi valittiin entiset henkilöt. Toiminnan- ja tilintarkastajiksi valittiin Raimo Kerola ja Kauko Luoma-Tokoi, varalle Marko Huuki.

 

Päätettiin toimintakauden liittymis- ja jäsenmaksuista sekä muista maksuista:

 • Maanomistajan liittymismaksu 10€

 • Muilta liittymismaksu 20€

 • Vuotuinen jäsenmaksu 20€

 • Vieraspäiväkortti 15€ (myös hirvenmetsästys)

 • Vierasvuosikortti 60€

 • Kämppämaksu 500€ (viiden vuoden aikana)

Päätettiin ampumajaoston, hirvijaoston ja kenneljaoston kokoonpanoista. Jaostojen kokonpanot on nähtävillä hallinto ja yhteystiedot sivulla.

 

Riistanhoitoyhdistykseen valittiin Markku Roikola ja varalle Paavo Haanpää.

 

Kolarihirviyhdyshenkilöksi valittiin Olavi Riippa ja varalle Pauli Äijälä.

 

Muut asiat:

Päätettiin lähteä rahoitusosuudella Riistanhoitoyhdistyksen hirvilentolaskentaan.

Todettiin että ampumavalvojia tulisi seuraan kouluttaa lisää. Väli-Kannuksen kanssa on tehty Kivikankaan tielle hirvenpyynnin rajasopimus.

 

 


 

Seuran tiedotukset 2012

Seuran tiedotukset 2011

Seuran tiedotukset 2010

 


takaisin