Lakipalsta

 

Tällä sivulla on esitelty metsästykseen liittyvää lakitietoutta, ohjeita ja määräyksiä sekä muuta ajankohtaista tietoutta aiheeseen liittyen. Artikkelit ovat poimittu lainsäädännöstä, lehtiartikkeleista sekä muista julkaisuista.

 

 

Helsingin Sanomissa 7.4.2010 julkaistu artikkeli, jossa pohditaan metsästyslain muutoksen mukana mahdollisesti tuomia oikeuksia viranomaisille. Klikkaa kuvaa suuremmaksi.

 

  Lakitekstejä:  
  FINLEX - Suomen lait ja asetukset  
  Metsästyslaki  
  Metsästysasetus  
  Ampuma-aselaki  
  Laki riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta  
  Yhdistyslaki  
  Valtioneuvoston asetus hirvieläinvahinkojen korvaamisesta  
  Valtioneuvoston asetus petoeläinvahinkojen korvaamisesta  
     
  Eettisiä ohjeita:  
  Metsästäjän eettisiä ohjeita  
  Hyvät metsästäjätavat  
  Hirvenmetsästyssääntö (mallisääntö)  
  Ohjeet jahtipäällikölle ja hirvenmetsästäjälle  
     
  Muuta:  
  Lakipalstan vastauksia  
  Metsästyskoiran ensiapu, osa 1  
  Metsästyskoiran ensiapu. osa 2  
  Metsästysseurojen verotus  
  Metsästysseurojen verotus, osa 1  
  Karhunmetsästäjä vapautui syytteestä  
  Kuka maksaa koirakolarin  
  Tavaksi oikeat rutiinit metsästysaseiden kanssa  
  Tärkeä ennakkotieto korkeimman oikeuden päätöksestä  
  Metsästäjävakuutus  
  Ampumakoe  
     
  Oikeuden päätöksiä:  
  Luvaton pyynti  
  Menettämisvaatimus  
  Karhunmetsästys  
  Hirviemän ampuminen  
     

takaisin