Jäseneksi

 

Seuran jäsenyyttä on haettava vapaamuotoisella hakemuksella, joka esitetään seuran johto­kunnalle vähintään kuukautta ennen seuran kesäkokousta. Jäseneksi pyrkivän tulee olla todistet­tavasti metsästys-, riistanhoito- tai järjestötoimintaan osallistunut ja hakemuksessa tulee mainita aiempi osallistuminen edellä mainittuun toimintaan.

Seuran koejäseneksi voi seuran kesäkokous hakemuksen perusteella valita hyvämaineisia, met­sästystä ja siihen liittyviä järjestötoimintoja aktiivisesti harrastavia henkilöitä, joita ei ole ran­gaistu metsästysrikkomuksista. Koejäseneksi valitseminen edellyttää myös sitä, että hakijan tarkoituksena on varsinaiseksi jäseneksi pyrkiminen.

Koejäsenyysaika on kaksi (2) vuotta, minkä jälkeen seuran kesäkokous päättää hyväksymisestä seuran varsinaiseksi jäseneksi tai hakemuksen hylkäämisestä. Hakijan koeajaksi voidaan lukea aikaisempi toiminta metsästys tai järjestötoiminnassa. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Suomen Metsästäjäliiton malliesimerkki jäsenhakemuksesta

 


takaisin